ACHIM

ACHIM er en kultur av  probiotiske tarmbakterier fra en frisk norsk kvinne, vedlikeholdt ved Karolinska Institutet i mer enn 20 år under oppsyn av professor i  Mikrobiel Økologi Tore Midtvedt. 

Kulturen har beholdt sin opprinnelige funksjon ved at  viktige  bakterier for god tarmfunksjon og nødvendig biokjemisk kommunikasjon og immunfunksjon er  tilstede i kulturen. Eksempler på slike bakterier som du ikke finner i andre probiotika er Akkermansia muciniphila og Faecalibacterium prausnitzii.  Vitenskaplige studier  er  utført  særlig for  antibiotika assosiert  diarre ( Clostridium difficile / Pseudomembranøs colitt)  med klart bedre effekt enn ved bruk av antibiotika. Kulturen har blitt tilført  > 4000 brukere, og har svært god dokumentasjon for  sikkerhet og fravær av alvorlige bivirkninger.  Effekten varierer imidlertid avhengig av diagnose, og for noen vil det ikke være tilstrekkelig med bare en innsetting.

Se følgende linker:

 

Trykk på bildet og du kommer til et intervju med Tore Midttvedt.